เดี่ยวซออู้

นายมัชฌิม บุญคง นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทซออู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพลงสุรินทราหู ๓ ชั้น ด้วยคะแนน ๙๕.๘ คะแนน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๑๐๐ ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy with Grace and Wisdom”

เพลงสุรินทราหูอัตรา ๒ ชั้นเป็นเพลงเก่าที่มีลีลาไพเราะเย็นๆหูเพลงหนึ่ง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้บรรเลงรวมอยู่ในเพลงมโหรี ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้นำมาใช้ในการบรรเลงปี่พาทย์และเรียบเรียงเป็นเพลงเรื่อง เรียกว่า“เรื่องสุรินทราหู” มีเพลงสุรินทราหูและเพลงจันทราหู เป็นเพลงช้าแล้วออก ๒ ไม้ เพลงกระต่ายชมเดือนและแม่วอนลูก เพลงลูกวอนแม่ เป็นเพลงเร็ว
มาถึงสมัยราวๆปลายรัชกาลที่ ๓ หรือต้นรัชกาลที่ ๔ จึงมีผู้นำเพลงสุรินทราหู ๒ ชั้น นั้นมาแต่งทำนองดนตรีขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น สำหรับบรรเลงขับร้อง ส่วนในทางร้องท่านนักปราชญ์ในทางคีตศิลปก็ได้แต่งทำนองขึ้นประกอบในรุ่นราวคราวเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นเพลงร้องที่ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่งเพลงหนึ่ง แต่ทั้นผู้แต่งทำนองดนตรีและผู้แต่งทำนองร้องไม่ทราบว่าท่านผู้ใด
อันวิธีการแต่งทำนองร้องที่จะให้ไพเราะเพราะพริ้งนั้นจะต้องแต่งให้บทร้องกับทำนองเพลงกลมกลืนกันอย่างสนิทสนม โดยดัดแปลงแก้ไขทำนองเพลงให้เข้ากับบทร้องหรือแก้ไขบทร้องให้เข้ากับทำนองอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่จะเห็นว่าจะเกิดความไพเราะเหมาะสม เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า บทร้องเพลงต่างๆ มักจะมีถ้อยคำผิดแผกแตกต่างไปจากต้นฉบับของเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะบทร้องเพลงสุรินทราหู ท่านผู้แต่งทำนองร้อง ด้แก้ไขดัดแปลงบทร้องออกไปจากบทเดิมอย่างมากมาย ซึ่งบทเดิมเป็นบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนางศรีมาลารำพันถึงพลายงาม อันเป็นลักษณะกลอนสุภาพ แต่ท่านผู้แต่งทำนองร้องได้แก้ไขดัดแปลงให้เข้ากับทำนองร้องจนบทร้องกลายเป็นกลอนบ้างกาพย์บ้างระคนกัน แต่อย่างไรก็ตาม บทกับทำนองร้องเพลงสุรินทราหูนี้ไพเราะสนิทสนมกลมกลืนกันเป็นอย่างดียิ่งไม่มีบทกลอนใดจะนำมาร้องเพลงนี้ได้ไพเราะเท่า
ที่มา(http://kwanduangjai.blogspot.com/2012/09/blog-post_2859.html)

Advertisements

Posted on 15/02/2013, in โลกดนตรี-นาฏศิลป์ไทย. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: